تست عادت مطالعه پالسانی و شارما (PSSHI)

تعداد سوالات

۳۳ سوال

زمان تقریبی

۵ دقیقه

رده سنی

بزرگسال / نوجوان

با استفاده از تست عادات مطالعه می توانیم نقاط ضعف مان در نحوه یادگیری مطالب را دریافته و با به کارگیری راهکارها و روش های تکمیلی آن را اصلاح نماییم.

  • نمرات ریز مولفه ها
  • مولفه تقسیم بندی زمان
  • تفسیر مجزا ۸ مولفه
  • راهکار و پیشنهاد