فرم پرداخت پکیج رتبه شو

فرم پرداخت پکیج رتبه شو

  • لطفا نام خود را وارد نمایید.
  • لطفا تلفن همراه ۱۱رقمی خود را به همراه صفر وارد فرمایید. مثال: ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷
  • لطفا جهت ثبت نام از طریق درگاه پرداخت زیر اقدام فرمایید؛
    قیمت: ۱/۶۸۰/۰۰۰ تومان
    قیمت: ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان