فرم پرداخت پکیج الماس مشاوره

فرم پرداخت پکیج الماس مشاوره

  • لطفا نام خود را وارد نمایید.
  • لطفا تلفن همراه ۱۱رقمی خود را به همراه صفر وارد فرمایید. مثال: ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷
  • لطفا جهت ثبت نام از طریق درگاه پرداخت زیر اقدام فرمایید؛
    قیمت: ۱/۱۸۰/۰۰۰ تومان
    قیمت: ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان